Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας video

Συμμετοχή στο διαγωνισμό:

Η υποβολής έληξε.

Δείτε τα αποτελέσματα.

Οδηγίες επί του περιεχομένου

 1. Το περιεχόμενο του video να είναι σχετικό με την Ανακύκλωση και την Προστασία τουΠεριβάλλοντος.
 2. Το video θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 1,5 λεπτό και μέγιστη δυόμιση λεπτά, το αρχείο ναείναι της μορφής wmv, mp4, mov, flv ή avi και να είναι μικρότερο από 250ΜΒ.
 3. Η λήψη του video απαιτεί τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου με ανάλυση κάμεραςτουλάχιστον 14MP.
 4. Η ιδέα να είναι πρωτότυπη και εντός θέματος δημιουργία και να μην περιλαμβάνει κανενός είδουςεμπορική διαφήμιση.
 5. Προτείνεται το video να αποτελεί μια ερασιτεχνική δημιουργία (σενάριο, γυρίσματα, μουσικήκ.λ.π), και όχι μια απλή σύνθεση φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση.
 6. Αν κάποια ομάδα προσπαθήσει να στήσει μια ιστορία μυθοπλασίας, θα πρέπει να έχει υπόθεσημε αρχή, μέση, τέλος, πάντα βέβαια, μέσα στο όριο του χρόνου. Σε περίπτωση που επιλεγεί ηδημιουργία ντοκιμαντέρ, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα αποσπάσματα ταινιών που ενδέχεταινα συλλεχθούν από το διαδίκτυο κ.α. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πλάνων από αντίστοιχεςταινίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά στοιχεία και να αποφευχθούν οι εικόνεςφρίκης.
 7. Μετά το μοντάζ, που θα γίνει προφανώς ηλεκτρονικά, στη φάση της μίξης του ήχου, πρέπει τοαποτέλεσμα να είναι εύηχο, δηλαδή να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον λόγο και στη μουσική.
 8. Ο τίτλος του video θα πρέπει να είναι πρωτότυπος, εύστοχος (όχι απαραίτητα περίτεχνος) καιφυσικά να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του video.
 9. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται το όνοματου σχολείου στην ονομασία του αρχείου του video, αλλά και στη διάρκεια του video δεν θαπρέπει να διακρίνεται το κτήριο του σχολείου, το όνομα του σχολείου κ.α. με οποιαδήποτε μορφήή τρόπο.
 10. Video που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης δεν θα γίνονται αποδεκτά για αξιολόγηση καιη συμμετοχή τους θα απορρίπτεται

Διαδικασία υποβολής

Η κάθε σχολική μονάδα, μέσω του Υπεύθυνου εκπαιδευτικού της καλύτερης ομάδας του σχολείου, θα υποβάλλει το video στην ειδική πλατφόρμα του έργου, στην ιστοσελίδα https://wasterreact.eu/ από 10 Οκτωβρίου μέχρι 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00. Επίσης οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ενημερώσουν τη Δ/θμια Εκπ/ση Ιωαννίνων έως 25 Οκτωβρίου 2023 – 13:00 για τη συμμετοχή της ομάδας τους στο διαγωνισμό.

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών παρατείνεται μέχρι 27/10 ώρα 17.00. 

Αξιολόγηση & βράβευση των μαθητικών δημιουργιών

Τα Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα εξής: α) Το περιεχόμενο και τα μηνύματα του video β) η συνάφεια με το θέμα γ) η ιδέα δ) το σενάριο ε) η πρωτοτυπία στ) η σκηνοθεσία ζ) η ποιότητά του ι) η αισθητική απόδοση. Θα βραβευθούν οι πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες, ενώ θα απονεμηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς ειδικός έπαινος από την Επιτροπή η οποία θα συσταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, ειδικά για αυτό τον σκοπό.
 1. Τα αποτελέσματα με τη λίστα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του έργου και της Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας του έργου (https://wasterreact.eu/) και της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr)
 3. Οι πέντε (5) ομάδες με τα καλύτερα video, μαζί με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου και τον αρχηγό της διασχολικής ομάδας θα βραβευτούν με τη συμμετοχή τους στο 3ήμερο δωρεάν εκπαιδευτικό ταξίδι, στην Κοπεγχάγη, στο Εργοστάσιο ανακύκλωσης (Amager Bakke) Copenhill που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με πιθανότερη ημερομηνία 28 -30 Νοεμβρίου 2023. Επισημαίνουμε ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός (1) εκπαιδευτικού από κάθε σχολείο, ακόμη κι αν έχουν συνδράμει στην παιδαγωγική καθοδήγηση.
 4. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου https://wasterreact.eu/ της Περιφέρειας Ηπείρου.
 5. Τα σχολεία και όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται γραπτά για αλλαγή των όρων του παρόντος διαγωνισμού δια μέσου της ιστοσελίδας του έργου https://wasterreact.eu/

Υπεύθυνοι του Διαγωνισμού

Καλλιόπη Τέσια, Αγνή Αναστασέλου, Κώστας Χριστοδούλου