Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας video

Η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video με θέμα: «Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος». Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του διασυνοριακού έργου «Integrated wastemanagement facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities» με ακρωνύμιο WASTE RREACT του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».

Σκοπός του έργου είναι η συμβολή στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσα από την υποστήριξη της κατασκευής υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Μάθετε περισσότερα για τους Όρους και τις οδηγίες συμμετοχής του διαγωνισμού.